Mgr. Bc. Radka Paulová

Mgr. Bc. Radka Paulová

Věk: 39
Povolání: ředitelka Rejstříku trestů, zastupitelka a radní
Město: Prachatice

Proč kandiduji

Není mi lhostejná politická kultura v naší zemi ani prostředí, kde vyrůstá můj syn a jaká budoucnost ho čeká. Politika se dotýká každého člověka v naší zemi a ovlivňuje kvalitu našich životů. Nemá smysl si jen stěžovat na poměry nebo náladu v České republice, ale jako správnou cestu vidím se aktivně zapojit do veřejného života a tím se pokusit o jejich nápravu či změnu.

Nabízím své profesní znalosti, schopnosti a zkušenosti nejen z oblasti státní správy, soukromého a neziskového sektoru, ale i z pozice zastupitelky a členky Rady města Prachatice. Vše ve prospěch rozvoje našeho kraje

Místo, které mám nejraději v Jihočeském kraji nejraději

Mám mnoho oblíbených míst, jsou to místa, ke kterým se mi vážou vzpomínky či zážitky.
Mám ráda Prachatice a šumavské lesy pro jejich klid a pohodu, ale také České Budějovice pro jejich činorodost a ruch.
Na cestách trávím mnoho času, ale vždy se ráda vracím tam, kde mám domov. A můj domov je v Prachaticích, tedy tam, kde je můj syn, manžel a náš labrador.

Na co bych se chtěla zaměřit v regionální politice

Chtěla bych se věnovat oblasti dotační a grantové politiky a regionálnímu rozvoji. Projekty mohou být velmi prospěšné, ale musí mít smysl a přinášet širší přidanou společenskou hodnotu. Oblast dotační politiky a grantů je velmi specifická a bohužel v mnohém je zneužívána či využívána ve prospěch jednotlivců a tím vytváří vysoké riziko korupce.
Dále bych se chtěla věnovat veřejným zakázkám a zaměřit se na transparentní hospodaření kraje a podporu vyšší participace občanů na rozhodování v kraji. V neposlední řadě bych se chtěla zaměřit na spolupráci mezi obcemi a městy v regionu, i mezi spolky a jinými organizacemi. Jako podstatné vnímám sdílení a zavádění příkladů dobré praxe do života v našem kraji.

Na co jsem hrdá

V osobní rovině jsem hrdá na svou rodinu, na oslovení maminko i na to, že spolu s manželem budeme letos již 20 let. Jsem hrdá na to, že syn je šťastné dítě, které vyrůstá v láskyplném prostředí, kde všechno funguje.
Jsem hrdá, že to, co dělám, dělám ráda a mám tak pocit, že můj život i má práce dávají smysl.
Jsem hrdá na projekty, na jejichž realizaci jsem měla možnost se podílet a díky nim se nám dařilo o kousek posunout hranici představitelného a možného.
Jsem hrdá i na to, že nemám strach se pouštět do nových věcí a jsem ochotná bojovat za správné věci.

Co umím

Umím dělat věci na 100 %. Umím hledat a nalézat řešení a podat pomocnou ruku. Zbytečně neztrácím čas tím, co objektivně nemohu ovlivnit či změnit a zaměřuji se na to, co ovlivnit a změnit mohu.
Nepanikařím a umím si poradit v mnoha situacích.
Umím komunikovat a naslouchat, a o tom, co mi ostatní říkají, přemýšlím. Pokud mi někdo navrhne lepší řešení, tak jej umím přijmout.
Dokážu přiznat, že se mi něco nepovedlo nebo že jsem se zmýlila. Ráda vyhrávám, ale bez problémů umím přijmout porážku, protože život s sebou nese, jak úspěchy, tak také prohry. A prohry jsou v životě možná důležitější než výhry. Umím se nadchnout a nadšení přenášet i na ostatní.
Umím dobře řídit auto. Umím vařit i péct.

Čeho se snažím v životě dosáhnout a proč

Chci večer usínat s pocitem dobře vykonané práce, která má smysl a ráno se budit s tím, že se těším na to, co mi den přinese. Přeji si, aby můj syn byl jednou hrdý na svou mámu.
Vážím si svého jména a chci dělat správné věci správně, abych se lidem mohla dívat zpříma do očí.
Řídím se teorií šesti „V“ – Víra, Vize, Vytrvalost, Vůle, Vášeň a Výsledky.

Zájmy

Ráda čtu, ráda lyžuji nebo jezdím na kolečkových bruslích, i když mi na to nezbývá moc času. Mám ráda hory i moře. Mezi mé koníčky patří i má práce a všechno, co dělám proto, že to dělat chci.


Životopis

Žije v Prachaticích v Jihočeském kraji
Je vdaná a s manželem vychovává 1 syna.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
1/2016 – do současnosti
Rejstřík trestů ředitelka
9/2015 –1/2016
Ministerstvo spravedlnosti ČR pracovní skupina EMSON
11/2013 – 1/2016
Poslanecká sněmovna PČR
asistentka poslance PČR
10/2014 – do současnosti zastupitelka města Prachatice
neuvolněná členka rady města

2015
ÚZSVM, Praha
ředitelka Územního pracoviště pro hl. město Praha

2014
HZS Jihočeského kraje, České Budějovice vedoucí Pracoviště projektů azakázek

2002– 2013
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice vedoucí Odboru specializovaných činností a Odboru veřejných zakázek

Další pracovní zkušenosti
od 2009
Státní oblastní archiv v Třeboni
právní poradenství v oblasti závazkových vztahů a právní zastupování, poradenství při zadávání veřejných zakázek v režimu zákona o veřejnýchzakázkách 2006/2007
Manažer specialista pro oblast Veřejné zakázky v rámci projektu „Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje“ spolufinancovaného Evropskou unií a Jihočeskýmkrajem.

2003/2004
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zdravotně sociální fakulta Dohoda o provedení práce- pedagogická činnost spočívající v přednáškách trestního právaa rodinného práva. VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA A KURZY

1997–2002
Právo a právní věda, magisterský studijníobor Západočeská univerzita, Právnická fakulta, Plzeň (Česká republika)

1996–1999
Veřejná správa, bakalářský studijní program Západočeská univerzita, Právnická fakulta, Plzeň (Česká republika)

1991–1995
Maturitní zkouška Gymnázium, Prachatice (Česká republika)

Další vzdělávání

2014
Ekonomická a účetní problematikaprojektů Český institut interních auditorů. z. s., Praha školící program pro efektivní realizaciprojektů

2014
Procesní řízení aplikované při realizaci projektů Solit project s.r.o., Praha školící program pro podporu efektivní realizaceprojektu

2013
Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno odborný seminář zaměřený na transparentnost zadávání veřejnýchzakázek

2012
Intenzivní kurz zadávání veřejných zakázek Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., Pardubice akreditovaný vzdělávací program průběžného vzdělávání zaměřený na zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách a s tím související procesní instituty

2011
Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,Pardubice akreditovaný vzdělávací program průběžného vzdělávání zaměřený na problematiku zadávání veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů EU

< Kandidátní listina