Marek Anděl

Marek Anděl

Věk: 44
Povolání: OSVČ, zastupitel a radní
Město: Písek

Proč kandiduji

Kandiduji, protože chci aktivně pracovat pro dosažení změn, které usnadní život obyvatel v Jihočeském kraji (více turistů a více pracovních příležitostí s většími příjmy, pohodlná a rychlá doprava D3, R4).

Místo, které mám nejraději v Jihočeském kraji nejraději

Obzvlášť u nás v Jihočeském kraji nelze říci: „Tohle nebo tamto místo je to nejhezčí“. Jihočeský kraj je pro mne to, co Provance pro Francii. Je tady krásná příroda a spousta památek. Naší povinností je zachovat maximum toho dobrého pro naše potomky.

Na co bych se chtěl zaměřit v regionální politice

Určitě na rozvoj a podporu cestovního ruchu. Ten by měl být jedním z hlavních přirozených zdrojů příjmů obyvatel jižních Čech.

Na co jsem hrdý

Jsem hrdý na to, že zde žiji. Přijíždí k nám obyvatelé z jiných krajů pracovně či na dovolenou a upřímně obdivují zdejší krajinu a pohostinnost jejích obyvatel.

Co umím

Umím se oprostit od všech těch nesmyslů, které na nás valí bruselští, ale i naši vládní úředníci a při práci na prvním místě používám zdravý selský rozum.

Čeho se snažím v životě dosáhnout a proč

Aby bylo co nejméně zbytečné byrokracie a zbylo víc času na život, který máme jen jeden.

Zájmy

Historie, dějiny umění, hospodářské a sociální dějiny, dějiny techniky, obnovitelné zdroje energie, příroda, turistika, architektura, urbanismus, zahrada.


Životopis

Vzdělání:
1991 maturitní zkouška (SPŠ Pelhřimov)
2004 dokončené studium Rudolfinské akademie v Praze – obor starožitník
2007-2008 studium historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Profese:
Od ukončení základní vojenské služby v roce 1993 podnikatel. Dnes aktivní především v oblasti cestovního ruchu a výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

2009 – 2014 poradce senátora Miroslava Krejči pro oblast energetiky a životního prostředí
2014 zvolen v komunálních volbách do zastupitelstva města Písek. Člen rady města pověřený oblastí životního prostředí a odpadového hospodářství. Předseda komise pro životní prostředí města Písku.

Další občanské aktivity:
2003 – člen Asociace starožitníků České republiky
2007 – zakladatel a předseda správní rady obecně prospěšné společnosti:
Ekologické centrum – Elektrárna královského města Písku, o.p.s., jejíž hlavní náplní je vzdělávání a environmentální výchova dětí a mládeže, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energií.

V Písku organizátor větších akcí pro širokou veřejnost:
Úklid Otavy – každoroční akce, dosud 9 ročníků
Benefiční koncert pro zvířata v nouzi – každoroční akce, dosud 6 ročníků
Švejkova padesátka – turistický pochod, každoroční akce, dosud 6 ročníků
Písecké maškary – masopust, každoroční akce, dosud 4 ročníky

Politický cíl: Skutečně spokojený občan

Prostředky k dosažení tohoto cíle:

  • právní stát
  • silná a zdravá ekonomika
  • sociální jistoty
  • zachované životní prostředí
< Kandidátní listina