Ing. Eliška Richtrová

Ing. Eliška Richtrová

Věk: 57
Povolání: daňová poradkyně, zastupitelka
Město: České Budějovice

Proč kandiduji?

Dávám touto kandidaturou k dispozici svoje schopnosti a znalosti, a to k využití ve prospěch občanské společnosti.

Místo, které mám nejraději v Jihočeském kraji?

V Jihočeském kraji mám nejraději přírodu - lesy v Pošumaví, rybníky na Třeboňsku, Kleť a její okolí na Křemežsku.

Na co bych se chtěla zaměřit v regionální politice?

Na ekonomiku - správné hospodaření, výhodnost dotačních programů, výběr zpracovatelů na základě kvality, participační rozpočty. Na zemědělství - podporu spotřeby regionálních potravin, podporu zemědělské prvovýroby, podporu regionálních výrobců potravinářských výrobků. Na architekturu - zavedení funkce krajského architekta.

Na co jsem hrdá?

Možná na to, že jsem jako první československá hráčka v šachu získala titul velmistryně nebo že v loňské sezóně se náš tým QCC České Budějovice udržel v 1. lize. Ale všeho, na co jsem hrdá, jsem dosáhla díky pomoci lidí, tedy lidí , kteří jsou kolem mě, trenérům, spoluhráčům, přátelům, rodině, ale hlavně díky svým rodičům.

Co umím?

Umím vyhrávat i prohrávat, umím bojovat za dobrou věc, umím se radovat z maličkostí, když něco nevím, umím si to najít na internetu nebo se zeptat těch, co ví, umím naslouchat.

Čeho se snažím dosáhnout a proč?

Snažím se dosáhnout rovnováhy. Jsem optimistka, a tak vždy očekávám, že to dobře dopadne.

Zájmy

Šachy, malování, cvičení tai-či, vaření, zahrádka, hledání a sbírání hub, zavařování.


Životopis

Vzdělání:
1987-1989 FTVS UK Praha, profesionální trenér, obor šachy
1979 – 1984 VŠE Praha, fakulta řízení, obor ekonomicko-matematické výpočty, zakončeno titulem Ing.
1974 – 1979 Gymnázium J. Nerudy, Praha 1, Hellichova 3, zakončeno maturitní zkouškou

Povolání a praxe:
1993- dosud účetní, daňový poradce č. 1048, firma s 5 zaměstnanci, poskytující služby pro malé a střední firmy v oblasti daní, účetnictví a mezd
2014 - dosud zastupitelka Statutárního města České Budějovice
11/2015 – dosud členka Finančního výboru Statutárního města České Budějovice
12/2014 – 11/2015 členka dozorčí rady Lesy a rybníky města České Budějovice
02/2016 – dosud členka dozorčí rady Dopravního podniku města České Budějovice

< Kandidátní listina