Vojtěch Němec , BBA.

Vojtěch Němec , BBA.

Věk: 32
Povolání: zdravotnický záchranář, zastupitel
Město: Český Krumlov

Proč kandiduji

Kandiduji proto, abych uplatnil své nabyté zkušenosti z komunální politiky, podnikání, profese záchranáře a mohl tak být prospěšný lidem žijícím v našem krásném kraji.

Místo, které mám nejraději v Jihočeském kraji nejraději

Nejraději mám oblast Lipenska, ale náš kraj má mnoho krásných a malebných míst, které mám rád.

Na co bych se chtěl zaměřit v regionální politice

V regionální politice bych se chtěl zaměřit na oblast dopravy a zdravotnictví konkrétně neodkladnou přednemocniční péči.

Na co jsem hrdý

Jsem hrdý na svou profesi záchranáře a na úspěchy, které se mi povedly v podnikání.

Co umím

Umím naslouchat a hledat řešení vzniklých problémů.

Svými přáteli jsem často označován jako nekompromisní, jestliže jsem bytostně přesvědčený, že bojuji za správnou věc.

Čeho se snažím v životě dosáhnout a proč

Snažím se dosáhnout lepšího prostředí kolem sebe, ale ne jen pro mne, ale pro všechny lidi, co se chtějí zapojit do veřejného života. Pokud každý člověk začne sám u sebe, tak si myslím, že jsme schopní dosáhnout lepších zítřků nejen pro nás, ale hlavně pro naše potomky.

Zájmy

Politika, filosofie, historie, četba a individuální sporty - především běh a bojové sporty.


Životopis

VZDĚLÁNÍ
2013 - 2015 Business Institut EDU Praha - Management a ekonomika (Management and Economics) MBA, MBT, postgraduální studium

2007 - 2009 ARIP NCO NZO Brno - Zdravotnický záchranář
MBA, MBT, postgraduální studium

1999 - 2003 Střední zdravotnická škola - Všeobecná sestra
Středoškolské nebo vyučení s maturitou

PRAXE
od 2015 CK Taxi s.r.o.
Jednatel
Taxislužba doprava Jednatel společnosti s 24 zaměstnanci

od 2014 Město Český Krumlov
Neuvolněný zastupitel města Český Krumlov pro volební období 2014-2018
Předseda kontrolního výboru zastupitelstva města Český Krumlov

od 2010 Vojtěch Němec, BBA. taxislužba
Taxikář / osobní řidič
Majitel společnosti

od 2010 Pedagogická fakulta v Českých Budějovicích
Lektor instruktor
Externí vyučující v oboru hygiena zdraví. Základy PP.

od 2004 ZZS JčK
Záchranář
Zdravotnický záchranář a lektor pracuji dosud.

2005 - 2010 ZZS JčK
Zdravotní sestra
Zdravotní sestra-muž u lůžka protialkoholní záchytná stanice

2003 - 2004 Nemocnice Český Krumlov ARO
Zdravotní sestra
ARO sestra u lůžka

ZÁJMY
Politika filosofie historie četba

< Kandidátní listina