Mgr. Jan Svoboda

Mgr. Jan Svoboda

Funkce: Místopředseda
E-mail: jan.svoboda@pro2016.cz

Vzdělání:
Filozofická fakulta a Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze.

Praxe a povolání:
Mnoho let odučil na základních a středních školách, mimo jiné také na strakonické průmyslovce. Po revoluci se stal ředitelem základní školy a poté náměstkem Jedličkova ústavu. V té době začal prosazovat integraci tělesně postižených do společnosti.

V současné době zastává funkci zastupitele ve Strakonicích a zároveň je předsedou školské komise, která je poradním orgánem Rady města Strakonice.

Je autorem projektu „Žákovská prospěchová stipendia“ pro žáky druhého stupně základních škol ve Strakonicích, které se již tento školní rok budou vyplácet nejlepším žákům. Strakonice se tak staly prvním městem v České republice, kde budou dostávat prospěchová stipendia žáci druhého stupně ZŠ.

V roce 2014 se stal členem politického hnutí ANO, ze kterého z důvodu nesouhlasu s diktátorskými principy a likvidováním demokracie v tomto hnutí počátkem roku 2016 vystoupil.
Je zakládajícím členem politického hnutí PRO 2016.

Během své pedagogické praxe na středních školách vyjadřoval svou nespokojenost s úrovní vědomostí žáků ze základních škol a také s katastrofálním stavem našeho školství.

Je celou svou duší kantorem a zastává názor, že vzdělání je důležité pro celý život. Své zkušenosti a vědomosti ze školství by chtěl uplatňovat při obnově kvality základního školství.

< Regiony