Programové cíle

Jsme:

 • PRO pozitivní přístup k životu, ctíme pokoru, úctu a respekt.
 • PRO svobodu slova a právo beze strachu vyjádřit vlastní názor.
 • PRO stát, který vytváří podmínky pro důstojný život a budoucnost nás všech.
 • PRO odpovědnost vůči současné i budoucí generaci.
 • PRO budování moderní občanské společnosti.
 • PRO vyšší zapojení občanů do rozhodování.
 • PRO politickou otevřenost a informovanost občanů.
 • PRO odpovědně, odborně a profesionálně řízený stát, ve kterém jsou stanovena srozumitelná pravidla pro všechny.
 • PRO efektivní správu věcí veřejných ve prospěch občanů a solidární společnost, která pomáhá potřebným a nemocným.
 • PRO pomoc rodinám s dětmi, osobám zdravotně znevýhodněným a zajištění důstojného stáří seniorům.
 • PRO použití a kontrolu veřejných prostředků v zájmu občanů, jsme proti korupci a klientelismu.
 • PRO transparentnost veřejných zakázek.
 • PRO posílení finančních zdrojů na úrovni regionů i měst a obcí.
 • PRO podporu podnikání na úrovni regionů.
 • PRO podporu budování kvalitní dopravní infrastruktury.
 • PRO rozvoj zemědělské výroby, s důrazem na ekologii.
 • PRO zachování tradic, uchování kulturního dědictví a respektování národních zájmů.
 • PRO zajištění vymahatelnosti práva a bezpečí občanů.
 • PRO podporu vzdělávání a institucí, kteří se věnují volnému času a vzdělávání občanů ve všech fázích jejich života.
 • PRO principy otevřené vnitrostranické demokracie, kolektivnost jednání a rozhodování.