Mgr. Bc. Radka Paulová

Mgr. Bc. Radka Paulová

Žije v Prachaticích v Jihočeském kraji
Je vdaná a s manželem vychovává 1 syna.

PROFESNÍ ŽIVOTOPIS

PRACOVNÍ ZKUŠENOSTI
1/2016 – do současnosti
Rejstřík trestů ředitelka
9/2015 –1/2016
Ministerstvo spravedlnosti ČR pracovní skupina EMSON
11/2013 – 1/2016
Poslanecká sněmovna PČR
asistentka poslance PČR
10/2014 – do současnosti zastupitelka města Prachatice
neuvolněná členka rady města

2015
ÚZSVM, Praha
ředitelka Územního pracoviště pro hl. město Praha

2014
HZS Jihočeského kraje, České Budějovice vedoucí Pracoviště projektů azakázek

2002– 2013
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, České Budějovice vedoucí Odboru specializovaných činností a Odboru veřejných zakázek

Další pracovní zkušenosti
od 2009
Státní oblastní archiv v Třeboni
právní poradenství v oblasti závazkových vztahů a právní zastupování, poradenství při zadávání veřejných zakázek v režimu zákona o veřejnýchzakázkách 2006/2007
Manažer specialista pro oblast Veřejné zakázky v rámci projektu „Posílení absorpční a administrativní kapacity Jihočeského kraje“ spolufinancovaného Evropskou unií a Jihočeskýmkrajem.

2003/2004
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, zdravotně sociální fakulta Dohoda o provedení práce- pedagogická činnost spočívající v přednáškách trestního právaa rodinného práva. VZDĚLÁNÍ, ODBORNÁ PŘÍPRAVA A KURZY

1997–2002
Právo a právní věda, magisterský studijníobor Západočeská univerzita, Právnická fakulta, Plzeň (Česká republika)

1996–1999
Veřejná správa, bakalářský studijní program Západočeská univerzita, Právnická fakulta, Plzeň (Česká republika)

1991–1995
Maturitní zkouška Gymnázium, Prachatice (Česká republika)

Další vzdělávání

2014
Ekonomická a účetní problematikaprojektů Český institut interních auditorů. z. s., Praha školící program pro efektivní realizaciprojektů

2014
Procesní řízení aplikované při realizaci projektů Solit project s.r.o., Praha školící program pro podporu efektivní realizaceprojektu

2013
Osvěta a transparentnost veřejných zadavatelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Brno odborný seminář zaměřený na transparentnost zadávání veřejnýchzakázek

2012
Intenzivní kurz zadávání veřejných zakázek Český a moravský účetní dvůr, s. r. o., Pardubice akreditovaný vzdělávací program průběžného vzdělávání zaměřený na zadávací řízení dle zákona o veřejných zakázkách a s tím související procesní instituty

2011
Závazné postupy pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných ze zdrojů EU Český a moravský účetní dvůr, s.r.o.,Pardubice akreditovaný vzdělávací program průběžného vzdělávání zaměřený na problematiku zadávání veřejných zakázek realizovaných v rámci projektů EU

< Zakladatelé