Ing. Hana Naiclerová, MBA

Ing. Hana Naiclerová, MBA

„Rodina je z hlediska společenských hodnot tou nejvyšší prioritou. Nad tímto faktem je třeba se zamyslet, obzvláště v dnešní době, kdy máme jednu z nejnižších porodností v Evropě.“

Je mi 44 let, narodila jsem se v Prostějově a celý život zde bydlím, podnikám a s manželem vychovávám naše tři děti. Po absolvování inženýrského studia na vysoké škole Bankovní institut v Praze, obor Finance, jsem v rámci celoživotního vzdělávání úspěšně dokončila studium na Carolus Magnus University v Bruselu v oboru General Management se specializací Krizové řízení.

Již 25 let soukromě podnikám v oblasti ekonomického, účetního a daňového poradenství pro drobné a střední podnikatele i velké firmy. Jsem v každodenním kontaktu s lidmi, kteří podnikají i s lidmi, kteří jsou jejich zaměstnanci. Znám jejich problémy i úspěchy v podnikání, i jak je těžké za současné legislativy podnikat.

V roce 2013 jsem spolu s dalšími ženami založila neziskovou organizaci Moravská unie žen, z.s. na podporu žen v politice a řídích funkcích. Staly jsme se členy České ženské lobby, která hájí práva žen v České republice. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi.

Od roku 2013 jsem byla členkou politického hnutí ANO2011. Byla jsem oblastní místopředsedkyní a předsedkyní místní organizace Prostějov. Za hnutí ANO2011 jsem kandidovala v parlamentních a později v komunálních volbách jako lídr kandidátky. Byla jsem předsedkyní klubu zastupitelů ANO2011 v Prostějově. Z hnutí ANO 2011 jsem vystoupila spolu s ostatními 11 kolegy v dubnu 2016. Směr, který hnutí v poslední době nabralo a zejména nedemokratické postupy uvnitř hnutí, nemají nic společného se zásadami, pro které jsem do hnutí vstupovala.

Jsem přesvědčena, že má smysl pokračovat v těch původních ideálech, pro které spousta z nás se poprvé v životě začala angažovat v politice. Zejména na legislativních procesech pro obnovu prosperující české ekonomiky vedoucích k novým pracovním příležitostem, na prioritních prorodinných opatřeních, ke znovuobnovení ztracené české potravinové soběstačnosti v základních potravinách a především k navrácení cti českým značkám.

< Zakladatelé