Naše vize

Co chceme?

 • společnost, která vytváří lepší budoucnost pro naše děti a podmínky pro důstojný život,
 • společnost, která je budována na základě historických kulturních tradic, a kde její občané mají svou národní hrdost,
 • společnost založenou na přátelství a rovnoprávné spolupráci,
 • společnost, kde platí jasná pravidla a stát dbá na jejich dodržování,
 • společnost, která podporuje svobodu v podnikání i občanském životě,
 • společnost, kde je zaručena vymahatelnost práva,
 • společnost, která je solidární s těmi, kteří se nemohou o sebe postarat,
 • společnost, kde politické struktury i veřejná správa jsou budovány zdola ve všech obcích i městech,
 • společnost, na které se budou moci aktivně podílet všichni občané této země.

Kdo jsme?

 • rodiče, kterým záleží na šťastných úsměvech našich dětí,
 • občané kterým není lhostejné, v jaké společnosti budou žít,
 • normální lidé, kteří mají své každodenní starosti i radosti.