Celostátní sněm PRO 2016

Česká republika 04.06.2016
Celostátní sněm PRO 2016

Dne 4. 6. 2016 od 10.30 hod se bude v Brně, kongresovém sále Alfa hotelu Holiday Inn, konat Celostátní sněm PRO 2016. Jedná se o ustavující sněm hnutí, kde bude zvoleno jeho předsednictvo.